FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

News

No events

Announcements

IMPORTANT DATES FOR SEMESTER 2, 2019/2020 SESSION FINAL EXAMINATION |MAKLUMAT PENTING BAGI SEMESTER 2 SESI 2019/2020 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Notis_Peperiksaan_Sem_2_20192020.png
Notis Yuran Per Kredit Bagi Pelajar Semester Akhir Tahun Akhir Pengajian Semester 2 Sesi 2019/2020

NotisYuranPerKreditSem220192020FinalYearStudent.pngDilampirkan senarai nama pelajar semester akhir tahun akhir pengajian yang layak mendapat pembayaran Yuran Per Kredit bagi Semester 2 Sesi 2019/2020. Klik sena...

Highlights

Undergraduate

Postgraduate

Staffs

Graduates

Publications

Research