FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Client Charter

Kami Warga Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS berikrar dan beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berintegriti seperti berikut:
  • Menawarkan program akademik yang bersifat kontemporari dan berteraskan teknologi maklumat;
  • Menyediakan kemudahan dan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan konstruktif;
  • Menggalakkan penyelidikan yang berkualiti serta penerbitan dalam jurnal berindeks / berimpak;
  • Menggalakkan kerjasama industri bagi menyahut cabaran pembangunan ekonomi negara dalam menghasilkan golongan profesional yang berdaya saing di peringkat global;
  • Memasarkan khidmat kepakaran dan perundingan berkualiti dalam memenuhi keperluan pembangunan ekonomi negara; dan
  • Melahirkan modal insan yang cemerlang dalam bidang ekonomi, perniagaan dan keusahawanan di peringkat global.